Priser på asfalt

Hos BS Landskabspleje arbejder vi med asfaltreparationer i store dele af året.

Typisk er forår og efterår højsæson pga. vinterens afslutning og begyndelse.

asfalt hos en kunde i København

Hvordan bliver asfaltreparationer prissat

Der har i dette efterår været utrolig stor efterspørgsel på asfaltreparationer, lapning af huller og vedligeholdelse.

Men hvad er det? Og hvad koster asfalt? Vi får mange henvendelser fra blandt andet virksomheder, ejerforeninger og private, som ønsker en pris på asfaltreparationer, lapning af hul osv. Som med mange andre ting, afhænger prisen af opgavens størrelse. Prisen stiger derfor i takt med opgaven – jo større opgave, jo højere pris. Man bør dog – uanset prisen – få repareret vejen, hvis der er behov for det, da vejens ejer står til ansvar for vejens beskaffenhed. Det vil sige at skulle der ske enhver form for skade på køretøjer på din vej, hvor asfalten er ødelagt, så står du tilbage med ansvaret.

Er der tale om lapning af huller anvender vi oftest reparationsasfalt, da det er let anvendeligt, og derfor er bruges det også til små reparationer eller vedligeholdelse af veje, p-pladser, indkørsler mm.

Et andet materiale, vi anvender ved huller i asfalten, er bærelag. Bærelag er grov asfalt, der består af grus, asfalt og beton – også kaldet GAB, og lægges i større lagtykkelser end eksempelvis slidlag. GAB angives ofte i millimeter og indikerer kornstørrelsen. Dog indeholder bærelag både flint og kalk, hvilket øger risikoen for frostsprængninger. Af den grund er det vigtigt, at der kommet et slidlag ovenpå, når der lappes huller.

Sliglaget skal vælges med omhu. Man bør blandt andet overveje, hvor tung trafikken er på den pågældende vej, hvor hurtigt køres der på vejen og hvor vedligeholdt er vejen. Er der tung trafik på vejen, skal der lægges stor lagtykkelse og maksimal kornstørrelse, da stor lagtykkelse skaber længere holdbarhed, og stor kornstørrelse skaber større stabilitet. Det er vigtigt at forholde sig til, hvor hurtigt der køres på vejen, da et åbent slidlag, ved højere hastigheder, kan skabe bedre friktion og derfor også mere støjdæmpende. Til gengæld bør man anvende et tæt slidlag ved boligområder, da dette skaber bedre holdbarhed.

Er du interesseret i et tilbud på asfaltreparationer eller lignende, så se mere her.