Regler for snerydning

Som boligejer er du ansvarlig for snerydning af fortov og andre færdselsarealer ved og omkring dit hus.

Du skal ligeledes sørge for, at istapper fra husets tag, ikke falder ned og rammer forbipasserende. 

Hvilke regler gælder for dig?

  • Foretaget glatførebekæmpelse inden kl. 7.00
  • Ryd sne så snart du kommer hjem fra arbejde
  • Husk også at salte eller gruse arealerne
Snerydning med maskine fra bslp.dk

Hvad sker der, hvis jeg glemmer snerydning?

Hvis du ikke overholder reglerne om snerydning og glatførebekæmpelse, giver du kommunen mulighed for at fjerne sneen og glatførebekæmpe dine arealer (fortov typisk) … bare på din regning.

Bliver det ved, kan politiet ligeledes komme ind over og give dig en bøde for manglende vintervedligeholdelse. Ifølge bolius vil bøden være på typisk 150-200kr.

Såfremt der sker personskade, og du bliver holdt ansvarlig, bliver beløbet væsentligt højere.