Hvordan beskæres frugttræer

Beskæring af frugttræer er ikke en nødvendighed, men mange vælger at gøre det alligevel. Beskæringen skaber lys og luft ned i trækronen, som samtidig skaber en fornyelse af kronen. Dette øger frugternes livsbetingelse. Ligeledes giver det en pænt æstetisk udseende. Det er vigtigt, at beskæringen sker på en korrekt måde, så træet ikke tager skade.

Vælger du selv at beskære dit frugttræ, så følg nedenstående råd for at opnå et optimalt resultat:

  1. Hvornår skal frugttræet beskæres?

Det er mest hensigtsmæssigt at foretage beskæringen om sommeren. Få mere information om dette ved at læse her. Du bør dog undlade at beskære helt unge frugttræer.

  1. Skån dit frugttræ

For at skåne dit frugttræ så meget som muligt er det bedre, at du beskærer det for lidt end for meget ad gangen. Beskærer du træet for meget, risikerer du, at træet ikke vil sætte frugter. Beskærer du det for lidt, vil du ikke opnå den samme kvalitet af frugterne. Du bør beskære lige uden for grenkraven. Du skal starte din beskæring nedefra på træet, så frugttræet holdes lavt.

  1. Sikr frugtens kvalitet

For at gøre træet pænere og for at sikre frugterne bør du efter beskæringen fjerne grene, der skygger for, at frugterne får nok sollys. Du opnår det bedste resultat, hvis du sørger for, at der er 10 cm mellem frugterne og 10 blade pr. frugt, da bladene gør, at træet kan producere sukker, som skal opbygge frugternes kvalitet.

Har du brug for råd om beskæring af større træer, læs mere her