Grøn smiley fra arbejdstilsynet

Grøn smiley Arbejdstilsynet

Som virksomhed er det vigtigt, at arbejdsmiljøet er i top. Dette arbejdsmiljø vurderes af Arbejdstilsynet, som efterfølgende enten udløser en grøn, gul eller rød smiley. Den 28. juni 2019 fik BS Landskabspleje tildelt en grøn smiley i branchegruppen rengøring, herunder kombinerede serviceydelser. Det er vi stolte af!

For at en virksomhed kan opnå en grøn smiley fra Arbejdstilsynet, skal det væsentlige arbejdsmiljø gennemgås, altså, der skal være fortaget et risikobaseret tilsyn. Ved sådan et tilsyn, skal Arbejdstilsynet kunne konstatere, at virksomheden ikke overtræder arbejdsmiljøreglerne. Disse regler omfatter blandt andet tunge løft, støj, det psykiske arbejdsmiljø med mere.

Hos BS Landskabspleje har vi klare regler i forhold til sikkerhed og personalepolitik. Vi går meget op i, at alle vores ansatte ved hvordan blandt andet maskiner, brændstoffer og sprøjtegifte håndteres og benyttes på korrekte måde. Derudover sørger vi for, at vores personale får deres retmæssige pauser, sikkerhedsudstyr og et godt ergonomisk arbejdsmiljø, så vores personale undgår arbejdsskader.

Når en virksomhed får tildelt en grøn smiley gælder den i tre år, og kan findes på Arbejdstilsynets hjemmeside. Når den treårige periode er overstået, skal et nyt risikobaseret tilsyn foretages.