Derfor er dit toilet tilstoppet

BS Slamsugning

Døjer du med et tilstoppet toilet? Lugter der af kloak, hver gang du trækker ud? Oplever du mere fugt end normalt i din kælder eller omkring tagbrønde?

Kan du nikke genkendende til en eller flere af ovenstående spørgsmål, så er det en god idé at læse videre. Vi vil fortælle dig, hvordan en kloak bliver tilstoppet, hvad du selv kan gøre for at forebygge tilstoppede kloaker og hvordan du kommer af med dit kloakproblem.

Kloakproblemer er ikke udsædvanlige, og som grundejer har du pligt til at vedligeholde din husstands kloakker. Med risiko for meget mere regn i fremtiden betyder det, at der er øget risiko for oversvømmelser, hvilket betyder overarbejde for kloakkerne. Det er derfor vigtigt, at dine kloakker bliver renset for blade, sand og andet skidt.

Hvilke konsekvenser følger med en tilstoppet kloak?

Foruden at en tilstoppet kloak er en belastning og til stor irritation i hverdagen, kan der forekomme andre langt mere permanente og omkostningsfulde problemer, hvis ikke du handler på signalerne.

Nogle af de mere hyppige konsekvenser ved en tilstoppet kloak er fugtskader og rotter. Både fugt og rotter kan være svære at bekæmpe, når det eller de først har overtaget dit hjem. Skulle du døje med en tilstoppet kloak kan det i værste tilfælde ende med oversvømmelser. Det er derfor vigtigt at du reagerer straks, hvis du oplever problemer eller skader på din kloak. Skaden bliver kun værre og kan resultere i, at bygningsdele såsom kældre får fugtskader, skimmelsvamp eller andre svampeskader.

Hvilke signaler skal du være opmærksom på?

Skulle din husstand døje med en tilstoppet kloak, er der flere forskellige signaler du skal være opmærksomme på:

 • Problemer med at skylle ud i toilettet
 • Diverse lugtgener
 • Overfyldte brønde
 • Rotter og andre skadedyr
 • Mere fugt en normalt i eksempelvis kældere. 

Der kan være forskellige årsager til, at du oplever en tilstoppet kloak. Måske vokser der rødder fra træer og buske inde i selve kloakledningerne? Måske er dine rør underdimensionerede, så vandet i perioder har problemer med at blive ledt væk? Eller måske er dine rør defekte eller ødelagte?

Skulle dine rør være ødelagte eller defekte kan en TV-inspektion lokalisere og identificere hvor og hvad problemet med kloakledningen er. Læs mere om TV-inspektioner her.  

Hvordan minimerer du sandsynligheden for tilstoppede kloakker?

Der findes en lang række af gode råd til, hvordan du kan minimere sandsynligheden for hyppigt tilstoppede kloakker.

 • Smid aldrig hygiejnebind, tamponer, kattegrus, vatrondeller og lignende i toilettet
 • Rens gulvafløb på badeværelser for hår og sæberester med jævne mellemrum
 • Hæld aldrig stegefedt ned i afløbene
 • Tøm udvendige brønde for blade, sand og andet skidt 1-2 gang om året – gerne forår og senefterår
 • Tøm din septiktak – gerne en gang om året. Gennem tiden ryger der meget toiletpapir, slam og andet ned i tanken, og bliver den ikke tømt, kan det resultere i at tanken løber over og kan forurene miljøet og grundvandet. Tanken kan du tømme ved hjælp af en slamsuger
 • Spul dine rør igennem med en professionel spulebil
 • Kontakt en professionel med det samme, hvis du oplever funktionssvigt i form af tilstopninger eller utætheder.

Har du behov for at få suget eller spulet dine kloakledninger, brønde eller andet, så står vi altid klar til at rykke ud – og vi kan agere akut.