Den gode historie om BS Landskabspleje & Vordingborg Kommune

BS Landskabspleje A/S har i ca. et år udført diverse opgaver for Vordingborg Kommune. Arbejde som har været yderst tilfredsstillende for både BS Landskabspleje og Vordingborg Kommune.

Havdrup, den 7. december 2021 – af Alexander Kofoed

BS Landskabspleje udførte den første opgave november 2020 og efterfølgende er mængden og typen af opgaver vokset med tiden. Græsklipning, robotknusning, beskæring, rydning af krat/hegn, buskrydning på skråninger er blot nogle af de opgaver som er blevet udført.

Vordingborg Kommune henvendte sig blandt andet på mandskab til græsklipning af matrikler og offentlige parker, da der opstod et behov for assistance til driftsopgaver. Anja Hemmingsen, driftsleder i Vordingborg Kommune, havde brug for en hurtig og effektiv løsning. Her dækkede BS Landskabspleje ind med mandskab til at løse opgaven. Kort efter blev mandskabet øget, da der opstod ekstra behov til løsning af opgaver.

Det var tydeligt at mærke at BS Landskabspleje havde den rette baggrund. De passede godt til opgaven og var klædt på til at arbejde selvstændigt og ansvarsfuldt. Det har været vigtigt for mig, at jeg kunne stole på tingene, kørte uden større indblanding fra min side. Jeg har kunnet se og høre fra øvrige medarbejdere at der var styr på opgaven, fortæller Anja Hemmingsen.

Udover udleje af mandskab har BS Landskabspleje givet tilbud på forskellige større driftsopgaver. Opgaver som BS Landskabspleje blev udvalgt til at udføre.

Anja Hemmingsen uddyber baggrunden for valget af BS Landskabspleje på de større driftsopgaver.

De har givet tilbud på forskellige løsninger, og hver gang haft det mest attraktive bud/pris. På intet tidspunkt har jeg oplevet at det var et kompromis for kvaliteten i opgaven. Der har hver gang været gode faste aftaler, som dog ikke har været mere stringente end at vi har kunne have en dialog fra opgave til opgave. Dette er foregået med stor gensidig tillid og respekt fra begge parter.

Fra BS Landskabspleje har der også været stor tilfredshed med samarbejdet. Både mandskab, drift og bogholderi beretter om god dialog om udførsel, planlægning og fakturering af arbejdet. Selv hvis der opstod udfordringer undervejs blev disse klaret gennem hurtig og konstruktiv dialog mellem begge parter.

BS Landskabspleje og Vordingborg Kommune har været i dialog om en forlængelse af samarbejdet , da begge parter har udtrykt stor interesse.

Jeg vil varmt anbefale BS Landskabspleje til samarbejde om grøn drift, fortæller Anja Hemmingsen.