Handelsbetingelser
Generelle oplysninger
BS Landskabspleje A/S
Industrivænget 8
4622 Havdrup
CVR nr.: 35823301
Telefon: 46 56 03 97
E-mail: kontakt@bslp.dk
Handelsbetingelser for BS Landskabsplejes Græspleje servicepakker.

  1. Opmåling

Hos BS Landskabspleje udfører vi altid en opmåling af din græsplæne, inden vi begynder at servicere din græsplæne, har vi målt din have for lille i forhold til vores tilbud, så er det vores tab.

  1. Dato og tidspunkt

Du bliver informeret om en måned vi kommer i. Dette oplyses for alle servicebesøg.

  1. Det skal du sørger for

Der er en række ting, som du skal have styr på, inden vi kommer på udførselsdatoen.
Du må f.eks. gerne sørger for følgende:
1. Der er adgang til græsplænen, skulle der være aflåst så kontakt for at finde en løsning
2. Der er mulighed for parkering.
3. Arealet er ryddet for krukker, havemøbler, dyr og lign.

  1. Betaling

Efter første besøg og udførte arbejde fremsendes faktura over e-mail med betalingsbetingelserne netto 5 dage.

Der kan ikke betales kontakt eller andre måder.

  1. Eftersåning af bare pletter definition:

Størrelsen af bare pletter er max svarende til 6% af det samlede græsareal.

  1. Opsigelse

Servicemodtager kan til enhver tid opsige servicepakken.
Såfremt Kunden opsiger aftalen senest måneden før sæsonens første servicebesøg, opkræves Kunden ikke betaling (Det vil sige, at der ikke sendes en faktura, ligesom et eventuelt forudbetalt refunderes 100%, eller en evt. kortreservation slettes)
Såfremt Kunden opsiger aftalen samme måned for årets første servicebesøg eller senere refunderes 25 % af sæsonprisen for hvert endnu ikke udført servicebesøg.
Det betyder, at for græsplejepakken refunderes 25 % af prisen. For præmium pakken refunderes 50 %, såfremt opsigelse sker mellem 1. og 2. servicebesøg, og 25% ved opsigelse efter 2. servicebesøg. Dette skyldes, at tids- og materiale forbruget almindeligvis er forhøjet ved sæsonens første servicebesøg.
Såfremt BS Landskabspleje A/S opsiger serviceaftalen, og alle servicebesøg ikke er udført inden udløbet af opsigelsesfristen, refunderer BS Landskabspleje A/S det forholdsmæssigt betalte beløb.

  1. Erstatningsansvar / Indsigelser

Der ydes reklamationsret i henhold til købelovens regler. Reklamation forudsætter, at vejledningen er blevet fulgt.
Reklamation skal ske inden for rimelig tid efter manglen er opdaget, det er altid inden for indeværende sæson.
Reklamation kan fremsendes til kontakt@bslp.dk
BS Landskabspleje A/S er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller øvrige indirekte tab og skader af nogen art.
For krav, som vedrører BS Landskabspleje A/S opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Kunden kun berettiget til erstatning for et direkte tab.
BS Landskabspleje A/S erstatningsansvar er begrænset til den årlige pris, som Kunden betaler for BS Landskabspleje A/S ydelser.
Det fremhæves særskilt, at vi ikke er ansvarlige for skadedyrsangreb, vejrforhold el.lign.

  1. Greenkeeper servicepakken (gødning)

Vi gør opmærksom på at det er vigtigt at du selv sørger for, at fjerne eventuelle overskuds gødning som ved fejl er landet på dine fliser eller terrasse, da de kan efterlade misfarvning. Vi sørger altid for at blæse fliser og terrasser for overskuds produkt, men da det er lette produkter, der hvis det blæser godt kan blæse retur på fliser eller terrasse. er du i tvivl kan du altid kontakte os for svar på evt. spørgsmål herom. Det er derfor dit eget ansvar, at sørge for at fjerne evt. overskuds produkter efter vores besøg. det kan fejes væk eller blæses væk uden problemer.

  1. Fortrydelsesret

Kunden har 14 dages fortrydelsesret på køb af vores tjenesteydelser. Fortrydelsesretten løber fra aftalens indgåelse.
Såfremt Kunden ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, skal Kunden meddele BS Landskabspleje A/S herom på den mail, hvorfra de har modtaget vores tilbud og vedlægge E-mærkets standardfortrydelsesformular, denne kan hentes på linket længere nede.
Kunden kan ved bestilling anmode os om at udføre vores servicebesøg inden udløbet af fortrydelsesfristen, hvilket BS Landskabspleje A/S vil forsøge at efterkomme.
Såfremt du som Kunde anmoder BS Landskabspleje A/S om at foretage servicebesøg inden udløbet af fortrydelsesfristen, accepterer du som kunde samtidig, at fortrydelsesretten bortfalder for dette servicebesøg. du som Kunde skal i så fald betale rimelige omkostninger for den del af ydelsen, der allerede er leveret.
Som følge af, at forhøjet tids- og materiale forbrug ved første besøg jf. afsnit 8, vil Kunden få refunderet 25 % af abonnementsprisen for de ikke udførte servicebesøg.
Såfremt du som kunde anvender din fortrydelsesret forud for årets første servicebesøg, opkræves ingen betaling.
Standardfortrydelsesformularen der er udarbejdet af e-mærket kan downloads her

  1. Adgang til din grund

Ved indgået aftale har kunden givet tilladelse til at BS Landskabspleje A/S personale må gå ind på grunden og udføre aftalt arbejde, uden yderligere accept fra kunden.